12 października 2021

Wizyta w Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Mikołaja, była dla większości z nas nowym doświadczeniem. Ks. Mikołaj Hajduczenia przedstawił nam historię toruńskiej cerkwi, przybliżył nam zwyczaje oraz religię prawosławną. Wysłuchaliśmy również pieśni prawosławne. Była to nie tylko wycieczka, ale również uczta duchowa

 

Wizyta w cerkwi prawosławnej.