Do podstawowych zadań Domu należy :

 • stwarzanie dogodnych warunków do czasowego przebywania w nim osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy

 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych

 • organizowanie terapii zajęciowej, a także dobrowolnych prac na rzecz Domu

 • zapewnienie posiłków w czasie pobytu podopiecznych w Domu

 • umożliwienie wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń z życia osobistego

 • rozwijanie i utrzymywanie zainteresowań

 • aktywizacja społeczna

 • promocja zdrowego stylu życia i odżywiania

 • łagodzenie stresów i napięć

 • odciążenie rodzin podopiecznych

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów ( ważne telefony , adresy itp.)

      

Ponadto oferujemy:

 •  zajęcia wokalne

 •  spacery nordic walking z wykwalifikowanym instruktorem

 •  masaże

 •  zabawy taneczne

 •  relaksację i muzykoterapię