Początek działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu sięga 1989 roku. Wówczas na mocy Decyzji Wojewody Toruńskiego z dnia 21 grudnia 1988 roku do życia powołana zostaje jednostka macierzysta z ówczesną lokalizacją przy ul. Mickiewicza 81 (obecnie mieszcząca się przy ul. Gagarina 152). Przyjazna, pełna planów i pomysłów na przyszłość, stanowić ma przystań dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, szukających wsparcia i ciepłej, rodzinnej atmosfery. Z chwilą pojawienia się pierwszych seniorów zaczyna tętnić życiem. Zapisują się pierwsze karty historii.

       Lata 1990 - 1993 sprzyjają rozwojowi placówki. Dom poszerza działalność obejmując swym zasięgiem emerytowanych mieszkańców innych rejonów miasta. Odtąd usługi opiekuńcze świadczą dwie nowe Filie –    I usytuowana przy ul. Łyskowskiego 25 G oraz II przy ul. Ligi Polskiej 8 następnie Konstytucji 3 Maja 16 .

       9 sierpnia 2010 r podjęła działalność zreorganizowana jednostka DDPS przy ulicy Rydygiera 30/32, powstała z połączenia dwóch filii ( z ulicy Łyskowskiego i Konstytucji 3 Maja).

       Obecnie DDPS dysponuje łącznie 55 miejscami dla osób pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu otaczającej rzeczywistości.