28 lipca 2017

Jak udzielać pierwszej pomocy dowiedzieli się seniorzy oraz pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. W ramach szkolenia strażnicy-ratownicy posiadający uprawnienia instruktorów ratownictwa medycznego, przy wykorzystaniu szkoleniowej aparatury medycznej do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, uczyli seniorów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku między innymi nagłego zatrzymania akcji serca u dziecka i dorosłego, zawału mięśnia sercowego, epilepsji, zasłabnięć, urazów w tym złamań i krwotoków, czy wstrząsu anafilaktycznego. Zajęcia odbyły się w dniach 25 lipca w DDPS przy ul. Rydygiera 30/32 oraz 26 lipca br. w DDPS przy ul. Gagarina 152.

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 81 seniorów. Uczestnicy szkolenia otrzymali  karty ICE, służące do identyfikacji osoby w razie nagłych wypadków przygotowane przez Straż Miejską w Toruniu.

Nauka pierwszej pomocy stanowi kontynuację wizyt u seniorów w ramach programu „Rodzina Razem – Toruń dla pokoleń”, którego realizacja rozpoczęła się w Toruniu w tym roku. Wcześniejsze, czerwcowe spotkania z psychologiem Straży Miejskiej dotyczyły podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa. Organizatorem powyższych działań jest Straż Miejska oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

 

 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów.