07 czerwca 2018

W DDPS gościła grupa studentów z Wydziału Pedagogiki UMK w Toruniu. Studenci wzięli udział w prezentacji multimedialnej na temat naszej placówki, którą zaprezentowali pensjonariusze. Po rozmowach z pensjonariuszami, studenci zwiedzili nasz Dom.

 

Studenci UMK z wizytą w DDPS.