05 grudnia 2018

W wyborach do Rady Domu przy ul. Rydygiera wybrani zostali nowi członkowie. Przewodniczącą została Pani Zdzisława Foltyn, skarbnikiem Pani Elżbieta Lewandowska, sekretarzem Pani Krystyna Chmielewska, a z-cą przewodniczącego Pani Teresa Piotrowska. Rada Domu jest organem opiniodawczo - doradczym kierownika DDPS. Kadencja Rady Domu trwa 2 lata. Życzymy nowej Radzie wielu sukcesów.

 

Nowa Rada Domu .