17 kwietnia 2020

Wszyscy pensjonariusze oraz pracownicy DDPS w Toruniu zostali zaopatrzeni w maseczki ochronne. oraz włączyli się do oddolnej inicjatywy szycia maseczek dla najbardziej potrzebujących. Pierwsze 40 maseczek trafiło do MOPR w Toruniu dla Rodzinnych Domów Dziecka. Pensjonariusze w ramach terapii zajęciowej szyją w domach maseczki z materiałów dostarczanych przez pracowników. Ponadto wszyscy chętni seniorzy otrzymują obiad, który dowożą im pracownicy. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z pensjonariuszami, udzielając wsparcia, bądź niosąc pomoc w zakupach lub w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Maseczki dla i od pensjonariuszy .