08 listopada 2019

Pensjonariusze DDPS wzięli czynny udział w akademii z okazji Dnia Niepodległości w Przedszkolu Miejskim nr 3. Dziękujemy Dyrekcji przedszkola za gościnność. W dowód wdzięczności seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

 

Lekcja patriotyzmu dla dzieci.