II Forum Seniora w Bydgoszczy. 

Delegacja naszych pensjonariuszy brała udział w II Forum Seniora

w Bydgoszczy, organizowanego przez Gazetę Pomorską, gdzie wzięli udział w ciekawych wykładach i prelekcjach o tematyce senioralnej.

 

26 września 2018