19 kwietnia 2022

Goście z Ukrainy.

W minionym tygodniu gościliśmy w naszym Domu seniorów z Ukrainy, którzy z wiadomych względów znaleźli schronienie w Toruniu. Spotkanie obfitowało w wiele niespodzianek, które wywołały, szczególnie u naszych gości, wiele radości i wzruszeń. Harcerze z 70-go Szczepu Harcerskiego NORTES wystąpili z programem słowno -muzycznym, a dzieci z przedszkola ALFIK przygotowały i wręczyły kartki wielkanocne. Spotkanie uwieńczył koncertem pieśni ukraińskich Michał Hajduczenia i Leszek Czenkusz. Cieszemy się, że za naszą sprawą, mogliśmy dodać naszym ukraińskim gościom wsparcia i otuchy.