27 maja 2020

DDPS w Toruniu wznawia usługi opiekuńcze.

Z wielką radością dzielimy się faktem o wznowieniu usług opiekuńczych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w naszych budynkach z dniem         1 czerwca 2020. W pierwszym etapie zapraszamy 50 % pensjonariuszy. Działalność Domu prowadzona będzie zgodnie z Zarządzeniem Kierownika DDPS w Toruniu, dotyczących Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wszyscy chętni pensjonariusze, których zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami, będą szczegółwo z nim zapoznani przez terapeutów. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie nasz Dom będzie mógł gościć w swych progach wszystkich pensjonariuszy i wypełniać dla nich swą misję. O kolejnych krokach w luzowaniu obostrzeń będziemy informować pensjonariuszy na bieżąco.