03 stycznia 2017

Sześciorgu torunianom Karty Seniora wręczył Prezydent Michał Zaleski. Są pierwszymi seniorami, którzy Już teraz mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez ponad 60 przedsiębiorców.

3 stycznia bieżącego roku Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski, uroczyście wręczył Toruńskie Karty Seniora. Odebrało je sześć osób, które jako pierwsze wypełniły i złożyły wnioski w poniedziałkowy poranek, 2 stycznia 2017 roku: Irena Skrobiszewska, Maciej Adam Krzyżykowski, Marian Ziemlewski, Henryk Stawiszyński,  Janina Szymańska i Stanisław Szymański.

-  Od wczoraj, kiedy ruszył cały program związany z Toruńską Kartą Seniora, do dziś, do godziny 11.30, przyjęliśmy już 1026 wniosków od mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 65 lat - powiedział Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski. - Póki co mamy 65 partnerów  w tym programie. Liczymy, że kolejne podmioty gospodarcze i instytucje miejskie, widząc to zainteresowanie ze strony Torunian,  stopniowo będą dołączać do tego programu.

Na toruńskich seniorów  czeka szeroka oferta zniżek i ulg zaproponowanych przez lokalnych przedsiębiorców, instytucje czy przychodnie medyczne. Na liście partnerów są też podmioty spoza Torunia, np. pobliskie sanatoria. Lista partnerów programu znajduje się na stronie miasta Torunia i będzie tam systematycznie uaktualniana, jak również we wszystkich punktach informacji Urzędu Miasta Torunia.

 

Irena Skrobiszewska, użytkowniczka karty nr 1

 

Oprócz wspomnianych ulg, do posiadaczy Toruńskiej Karty Seniora  kierowane będą także różne inne przedsięwzięcia. - Pan Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w tym przedsięwzięć skierowanych właśnie do toruńskich seniorówinformuje Izabela Miłoszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. -  Już 17 stycznia o godz. 11.00 w Domu Harcerza odbędzie się pierwsze takie spotkanie z przedstawicielami policji, dotyczące bezpieczeństwa w codziennym życiu. 

Toruńska Karta Seniora jest elementem lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla pokoleń”. Celem programu jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

 

Aktualna lista partnerów Toruńskiej Karty Seniora

 

 

Toruńska Karta Seniora z nr 1 należy do naszej pensjonariuszki - Pani Ireny Skrobiszewskiej.