29 grudnia 2016

Od 1 grudnia 2016 r. toruńscy seniorzy mogą już pobierać druki, na których można będzie w styczniu złożyć wniosek o wydanie Toruńskiej Karty Seniora.

Formularze są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, największych Spółdzielniach Mieszkaniowych, Akademii Nauki ul. Św. Katarzyny 4. W tych samych miejscach wypełnione wnioski będą przyjmowane od 2 stycznia 2017 r.

 

Druk wniosku o wydanie Toruńskiej Karty Seniora (doc)

 

Druk wniosku o wydanie Toruńskiej Karty Seniora (pdf)

 

Toruńska Karta Seniora to jeden z elementów lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. Celem jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, ułatwienie im dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Pomóc ma w tym właśnie Toruńska Karta Seniora , przygotowana przez miasto z myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 65. rok życia. Na jej podstawie osoby uprawnione będą mogły skorzystać z wielu ulg i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.

Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy chcieliby zaoferować seniorom bonifikatę na swoje produkty bądź usługi. Zainteresowane firmy mogą się kontaktować z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia (tel: 56 611 84 61, 611 8454) ul. Fałata 39 w Toruniu, który koordynuje wdrażanie projektu.

 

Seniorze, wypełnij wniosek i skorzystaj