17 maja 2017

 

Nie zasoby wiedzy stanowią o człowieku, ale bogactwo doświadczeń, przez jakie ogląda on świat. O tym najlepiej wiedzą właśnie seniorzy, przechowujący w swojej pamięci bezcenne lekcje życiowe. I nie bez przyczyny każdy z nas zna powiedzenie „mieć piękną duszę”.

Z tematyką tą postanowiła się zmierzyć również Pani mgr Karolina Kramkowska z Katedry Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, która urozmaiciła nam dzień prelekcją na temat rozwoju duchowego jako atrybutu dojrzałości i starości, ujawniając tym samym niezwykłą rolę duchowości jako istotnego składnika, stanowiącego o pozytywnej jakości życia osób starszych, związanej z upływem czasu. Prelegentce towarzyszyła Pani dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska- opiekunka Koła Naukowego Sekcji Pracy Socjalnej UMK, czuwając nad poprawnością merytoryczną prowadzącej.

Prelekcja -rozwój duchowości jako atrybut dojrzałości i starości.